Untitled Document

Protokoll fört vid årsmöte för Norra Värmlands Mountainbike Förening den 12 oktober 2008

Närvarande medlemmar:

Harold
Björn
Harry
Johan
Lennaerth
Katharina
Gustaf
Jan (från §5)

§1
Ordföranden Harry hälsade alla välkomna.

§ 2
Som justerare utsågs Johan.

§ 3
Årsredovisningen för år 2007 presenterades av Harry och godkändes.

§ 4
Genomgång av mountainbikeprojektet. Vid det senaste mötet deltog Sporthotellet och Camping 45. Genomgång av önskade leder ska göras, den första under dagen och den andra vid Sporthotellet på söndag den 19 oktober. I övrigt måste ett tidsschema göras med datum och aktiviteter.

§ 5
Harold gick igenom årets tävling och diskuterades upplägg inför nästa år. Tävlingen var mycket uppskattad och det var fler deltagare än förra året. Diskuterades att profileringen blir mer mot motionslopp och tävling för att locka fler deltagare. Eventuellt samarbete med Värmlandsserien vad gäller deltävling i Knattecupen diskuterades även. Grupp som arbetar med tävlingen utsågs: Harold, Lennart, Johan och Gustaf.

Nästa års tävling blir den 5-6 september 2009.

§ 6
Till ny styrelse valdes Lars-Åke, Harold, Katharina, Lennart och Gustaf. Suppleanter är Johan och Björn. Lars-Åke valdes som ordförande och styrelsen beslutade att övriga poster skulle fördelas så att Harold blir vice ordförande, Katharina sekreterare, Lennart kassör och Gustaf övrig ledamot.

§ 7
Övriga frågor: beslutades att årsavgiften fortsatt blir 125 kr/år.

Gemensamma cykelturer avslutas även nästa år i slutet av augusti. Turer under hösten blir i mån av intresse.

Tackades klubbens avgående ordförande Harry av. Han har gjort stora insatser för föreningen under den arbetsintensiva uppbyggnadsfasen och han har varit mycket aktiv trots det stora geografiska avståndet mellan hemmet i Holland och föreningen. Tack Harry!

Vid protokollet

Katharina Justeras:

Harold, vice ordförande Johan

____________________________________________

 
 


Juni 2013, Nötöa XC-bana, på denna bana tar vi tid. Och snabbaste tid på slutet av säsongen kommer att vinna något och banan blir nämnt efter personen.Maj 2013, hel ny XC-led på ca. 20 km (rosa skyltar), med möjlighet till en special sträcka som är Enduro på ca. 7 km.Trek Abbas Touren 2012, lördagen den 2. juni.Ny MTB led på Valberget slutet juni 2011.Årsmöte 2009, 8/2 kl. 20.00, plats hos Harold Abbas, tel. 070-6444 050.Abbas Touren 2011 hjälper Barncancerfonden, av varje deltagare kommer att gå ett belopp till Barncancerfonden.Mountainbike ledsystem i Torsby, Norra Värmland. Färdig 6 leder juni 2009, huvudleden färdig maj/juni 2010.


WebFlash webbased solutionshomee-mail